Quy định thay đổi, hủy dịch vụ

Gửi yêu cầu cần tư vấn ngay!

1. Điều kiện chấp nhận thay đổi hoặc hủy dịch vụ:

– Khách hàng được hủy hoặc đổi sang dịch vụ khác nếu dịch vụ đã ký hợp đồng chưa được sử dụng.

– Dịch vụ mới phải có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị dịch vụ trong hợp đồng đã ký.

2. Thời gian áp dụng:

– Đối với việc thay đổi dịch vụ, cần thông báo trước thời điểm sử dụng dịch vụ ít nhất 10 ngày (không kể ngày nghỉ)

– Đối với việc hủy dịch vụ, cần thông báo trước thời điểm sử dụng dịch vụ ít nhất 30 ngày (không kể ngày nghỉ)

3. Quy trình xử lý thủ tục đổi trả:

– Khách hàng liên hệ trực tiếp với Luxevent, thông báo chi tiết về dịch vụ muốn thay đổi.

– Sau khi nhân viên Luxevent xác nhận có thể thay đổi dịch vụ, việc đổi trả sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Luxevent.

4. Quy định đổi trả:

A. Trường hợp thay đổi dịch vụ

Khách hàng được đổi sang dịch vụ khác nếu dịch vụ chưa qua sử dụng và phải được kiểm tra và xác nhận bởi nhân viên của Luxevent. Dịch vụ mới phải có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị dịch vụ muốn thay đổi.

B. Trường hợp hủy dịch vụ

– Ngay khi ký hợp đồng, nếu khách hàng chưa ưng dịch vụ hoặc vì 1 lý do nào đó mà khách hàng không muốn dùng dịch vụ nữa

– Riêng các trường hợp dưới đây, khách hàng phải chịu phí:

– Các trường hợp đổi dịch vụ do ý muốn của quý khách, thì các chi phí phát sinh do thay đổi nhà cung cấp sẽ do quý khách chịu và thanh toán thêm.

– Dịch vụ thay đổi được Luxevent xem như một dịch vụ mới và áp dụng theo các chính sách hiện hành của Luxevent

– Luxevent sẽ thực hiện thay đổi hoặc hủy dịch vụ cho khách nhưng không hoàn lại phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có)

C. Trường hợp không chấp nhận đổi trả:

– Sau thời gian quy định của Mục 2

Xem thêm về công ty tổ chức sự kiện Luxevent

Dịch vụ có thể bạn quan tâm?

Các chương trình LUX đã tổ chức

error: Content is protected !!